สมัครงานราชการ ดีไหม? มาดูข้อดีที่ทำให้หลายคนอยากทำงานราชการ

0
(0)

อาชีพข้าราชการหรือ งานราชการ ถือเป็นความใฝ่ฝันของหลาย ๆ คน และในทุก ๆ ปีก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะเข้ามา สมัครงานราชการ กันอยากต่อเนื่อง นั่นก็เพราะว่าการที่หลายคนได้เข้ามาอยู่ในหน่วยงานข้าราชการ ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ มากมาย และยังมีข้อดีอีกมากมายที่จะได้รับดังนี้

1.เงินค่าตอบแทน

สมัครงานราชการ จะได้รับค่าตอบแทนโดยมีการปรับขึ้นเงินเดือนทุกเดือน และในกรณีเป็นผู้บริหารก็มีเงินประจำตำแหน่งเพิ่มให้ ในกรณีที่เป็นตำแหน่งที่มีการใช้วิชาชีพเฉพาะก็จะได้รับค่าตอบแทนค่าวิชาชีพเพิ่มอีกด้วย

2.การลา

สำหรับการลาใน งานราชการ จะมีความแตกต่างจากงานอื่น ๆ คือ จะลาได้หลายกรณีด้วยกัน เช่น ลาป่าย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ลาอุปสมบท ลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงาน ลาติดตามคู่สมรส เป็นต้น

3.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลได้ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปรกรณ์ทางการแพทย์ และยังมีสิทธิการเบิกครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา บุตร และคู่สมรสอีกด้วย

4.สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ข้าราชการสามารเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี โดยบุตรจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย อายุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี

จะเห็นได้ว่าการเป็นข้าราชการนั้นโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าค่อนข้างที่จะมีสูงมาก ทั้งยังได้รับสวัสดิการต่าง ๆ มากมายทั้งตนเองและครอบครัวอีกด้วย เพราะฉะนั้นหากใครที่สนใจอยากเข้ามาทำงานในหน่วยงานข้าราชการสามารถศึกษา ทำความเข้าใจและเข้ามาสมัครงานด้วยตนเองได้เลย

How useful was this post?

Related Interesting Posts:

Author: kongpopoo

Leave a Reply